• 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • aaFOTO-KANTOR-1.jpg
 • alamat.jpg
 • banner-sms-gate.jpg
 • bupatii.jpg
 • FullSizeRender-11.jpg
 • ok.jpg

111. Rekapitulasi Perkara
Penyelesaian perkara tahun 2015 adalah meliputi sisa perkara tahun lalu (2014) ditambah dengan perkara yang diterima pada tahun 2015.
a. Sisa perkara pada tahun 2014 sejumlah : 1.183 perkara.
b. Jumlah perkara yang diterima tahun 201


5 sejumlah : 6.301 perkara dengan rincian sebagai berikut :
- Poligami 12 Perkara
- Izin Kawin 0 Perkara
- Dispensasi Kawin 175 Perkara
- Penolakan Perkawinan oleh PPN 0 Perkara
- Pencegahan Perkawinan 0 Perkara
- Pembatalan Perkawinan 4 Perkara
- Kelalaian atas kewajiban suami/istri 0 Perkara
- Cerai Thalak 1.854 Perkara
- Cerai Gugat 4.096 Perkara
- Harta Bersama 10 Perkara
- Penguasaan Anak 3 Perkara
- Nafkah anak oleh ibu 0 Perkara
- Hak-hak bekas istri kewajiban suami 0 Perkara
- Perwalian 3 Perkara
-